Trưởng bộ môn tiếng anh là gì

Quy định đặt tên giao dịch thanh toán quốc tế (tiếng Anh) của ĐH Vương quốc Thành Phố Hà Nội, những đơn vị thành viên và trực thuộc, những chức danh chỉ dẫn nhằm mục đích giúp người dịch tiếng Anh theo đúng thuật ngữ như quy định và thống nhất những thuật ngữ với nhau lúc cùng nhau dịch cùng loại tài liệu. Trên đây là quy định rất hữu ích, ngoài ra, chúng ta mà thậm chí nhân ra so với những trường ĐH khác.Bạn đang xem: Trưởng bộ môn tiếng anh là gì

Đang xem: Phó trưởng bộ môn tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Trưởng bộ môn tiếng anh là gì

*

Thời điểm vận dụng: 2011-2012

Phạm vi vận dụng: Toàn bộ những đơn vị, thành viên thuộc ĐHQGHN, những chức danh chỉ dẫn, vận dụng lên những tài liệu của những cơ quan này

Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu như có) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên VNU University of Science VNU-HUS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn VNU University of Social Sciences and Humanities VNU-USSH Trường Đại học Ngoại ngữ VNU University of Languages and International Studies VNU-ULIS Trường Đại học Công nghệ VNU University of Engineering and Technology VNU-UET Trường Đại học Kinh tế VNU University of Economics and Business VNU-UEB Trường Đại học Giáo dục VNU University of Education VNU-UED Hiệu trưởng Rector Phó Hiệu trưởng Vice Rector Phòng chức năng Office Trưởng phòng Head of Office Phó trưởng phòng Deputy Head of Office Khoa trực thuộc trường Faculty Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa Dean/Associate Dean Bộ môn Department Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn Dean/Associate Dean 4.

Xem thêm:  Năng lượng hoạt hóa là gì

Xem thêm: Món Ngon Mỗi Ngày: Thực Đơn Cho Dân Văn Phòng Dễ Làm, Tin Tức Các Món Cơm Trưa Văn Phòng Dễ Làm

Xem thêm: Top 10 Địa Điểm Mua Đặc Sản Đà Nẵng Ở Đâu, Top 10 Địa Điểm Mua Đặc Sản Làm Quà Tại Đà Nẵng

Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu như có) Viện Công nghệ thông tin VNU Information Technology Institute VNU-ITI Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học VNU Institute of Microbiology and Biotechnology VNU-IMBT Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences VNU-IVIDES Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục VNU Institute for Education Quality Asurance VNU-INFEQA Viện Tin học Pháp ngữ VNU Francophone Institute for Informatics VNU-IFI Viện trưởng Director Phó viện trưởng Vice-Director Phòng công dụng Office/Division Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division 5. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu như có) Khoa Luật VNU School of Law VNU-LS Khoa Quản trị sale VNU School of Business VNU-HSB Khoa Sau đại học VNU School of Graduate Studies VNU-SGS Khoa Quốc tế VNU International School VNU-IS Khoa Y – Dược VNU School of Medicine and Pharmacy VNU-SMP Chủ nhiệm khoa Dean Phó chủ nhiệm khoa Vice Dean Phòng công dụng Office/Division Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division Bộ môn Department Trưởng/Phó trưởng bộ môn Head/Deputy Head of Department Center 6. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu như có) Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á VNU Asia Research Center VNU-ARC Trung tâm Nhân lực quốc tế VNU Center for International Manpower VNU-CIM Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm VNU Center for Education Technology and Career Development VNU-ETC Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị VNU Training Center for Teachers of Political Theory VNU-TPT Trung tâm Nghiên cứu Đô thị VNU Center of Urban Studies VNU-CUS Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học VNU Center for Training Services and University City Development VNU-TSU Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao VNU Physical Education and Sports Center VNU-PES Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An toàn ĐHQGHN VNU National Defense and Security Training Center VNU-NDS Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo VNU Center for Sea and Island Research VNU-SIREC Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies VNU-CRES Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu VNU International Center for Advanced Research on Global Change VNU-ICARGC Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ VNU Center for Women’s Studies VNU-CWS Trung tâm Thông tin – Thư viện VNU Library and Information Center VNU-LIC Trung tâm Phát triển hệ thống VNU Center for Systems Development VNU-CSD Tạp chí Khoa học VNU Journal of Science VNU-JS Trung tâm Hỗ trợ sinh viên VNU Center for Student Services VNU-CSS Nhà xuất bản VNU Publishing House VNU-PuH Nhà In VNU Printing House VNU-PrH Ban Quản lý và phát triển dự án VNU Project Management and Development Unit VNU-PMU Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto VNU Vietnam National University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Ofice VNU-VKCO Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin VNU Center for Applied Information Technology VNU-CAIT Trung tâm Truyển thông và Quan hệ Công chúng VNU Center for Mass Communication and Public Relations VNU-VIMASSCOM Giám đốc Trung tâm/đơn vị Director Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị Vice Director Phòng chức năng Office/Division Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division

Xem thêm:  Tuyên quang có đặc sản gì

Xem toàn bộ văn bạn dạng về quyết định số 3502 /ĐHQGHN-QHQT về đặt tên giao dịch thanh toán quốc tế tại phía trên.

Chuyên mục: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *