Phân loại tiếng anh là gì

Bạn đang quan tâm đến Phân loại tiếng anh là gì phải không? Nào hãy cùng SAIGONCANTHO theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Phân loại tiếng anh là gì tại đây.

Mỗi từ vựng trong tiếng Anh đều có thể được xếp vào 1 trong 8 nhóm chính, còn được gọi là TỪ LOẠI, hay PART OF SPEECH.

Bạn đang xem: Phân loại tiếng anh là gì

Học về các loại từ sẽ giúp bạn ghép được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh.

Trên thực tế, nếu muốn học tiếng Anh hiệu quả, bạn nên bắt đầu tìm hiểu kĩ về từ loại.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ Parts of Speech trong tiếng Anh là gì, cũng như liệt kê vị trí, ý nghĩa và cách sử dụng các loại từ trong Tiếng Anh.

Nội Dung

1. Các loại từ trong tiếng Anh 2. Cách chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh 3. Cách nhận biết từ loại trong tiếng Anh 4. Vị trí của các loại từ trong tiếng Anh

*
Từ loại tiếng Anh là gì? Cách nhận biết các từ loại trong tiếng Anh

1. Các loại từ trong tiếng Anh

Có 8 nhóm từ loại chính bạn cần biết khi bắt đầu học tiếng Anh:

Nouns (Danh từ), Pronouns (Đại từ), Verbs (Động từ), Adjective (Tính từ), Adverbs (Phó từ), Prepositions (Giới từ), conjunction (liên từ), Interjection (Thán từ – từ cảm thán).

1.1 Lưu ý về từ loại trong tiếng Anh

Bạn cần lưu ý 3 vấn đề quan trọng:

– Mỗi từ loại đều có nhiều nhóm nhỏ bên trong

Ví dụ:

Noun (Danh từ) có danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ riêng, danh từ chung…

Prepositions (Giới từ) có giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nơi chốn…

Bài viết dưới đây chỉ tóm lược đơn giản nhất để bạn dễ hình dung, bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về mỗi nhóm từ loại.

– Cùng một từ, nhưng vẫn có thể thuộc nhiều nhóm từ loại

Ví dụ:

Increase (Tăng) có thể vừa làm động từ: Prices increased (Tăng giá)

Cũng có thể vừa làm danh từ: There was an increase in the number of followers (sự gia tăng lượng người theo dõi).

– Nhóm từ loại thứ 9 trong tiếng Anh

Mạo từ a/ an/ the có thể xem là nhóm từ loại thứ 9 trong ti,ếng Anh gọi là Articles, chỉ có 3 từ duy nhất trong nhóm này.

*

Tổng hợp các loại từ trong tiếng Anh

1.2 Noun – Danh từ trong tiếng Anh là gì?

HIểu đơn giản nhất, Noun (Danh từ) dùng để chỉ tên của một người, địa điểm, sự vật hoặc ý tưởng.

Xem thêm:  Hidroxit là gì

Ví dụ: Hải, Quyên, Việt Nam, teacher (giáo viên), dog (chó), pen (bút), happiness (hạnh phúc), hope (hi vọng), city (thành phố)

Ví dụ:

Steve lives in Sydney (Steve sống ở Sydney).

Khi học ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ phân loại Steve và Sydney là danh từ.

– Các loại danh từ trong tiếng Anh:

Danh từ chung (Girl, city, animal, friend, house, food…)

Danh từ riêng (John, London, Pluto, Monday, France…)

Danh từ ghép (Toothbrush, rainfall, sailboat, mother-in-law, well-being, alarm clock, credit card…)

Danh từ đếm được (Car, desk, cup, house, bike, eye, butterfly…)

Danh từ không đếm được (Paper, wood, plastic, milk, oil, juice, air, oxygen, happiness, time…)

Danh từ tập thể (Staff, team, crew, herd, flock, bunch…)

Danh từ cụ thể (Dog, tree, apple, moon, coin, sock, ball, water…)

Danh từ trừu tượng (Love, time, happiness, bravery, creativity, justice, freedom, speed…)

– Một từ có thể thuộc nhiều nhóm danh từ

Ví dụ: Water vừa là danh từ không đếm được, vừa là danh từ cụ thể.

*

1.3 PRONOUN – Đại từ trong tiếng Anh là gì?

Đại từ dùng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ để tránh lặp lại quá nhiều lần.

I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those…Là những đại từ điển hình nhất bạn cần lưu ý.

Ví dụ:

Câu không dùng đại từ:

Mary is tired, Mary want to sleep. But I want Mary to dance with me.

Câu dùng địa từ thay thế:

Mary is tired. She wants to sleep. But I want her to dance with me.

Dùng đại từ She/ her thay thế cho Mary sẽ giúp câu hay hơn, không phải lặp lại từ Mary quá nhiều lần trong câu.

1.4 ADJECTIVE – Tính từ trong tiếng Anh là gì?

Tính từ dùng để mô tả, sửa đổi hoặc cung cấp thêm thông tin về danh từ hoặc đại từ.

Một số tính từ thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh: big, happy, green, young, fun, crazy, three…

Ví dụ: The little girl had a pink hat.

Little là tính từ bổ sung thông tin cho girl (Cô gái nhỏ) và pink bổ sung thông tin cho hat (chiếc nón màu hồng).

*

1.5 VERB – Các loại động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh dùng để mô tả một hành động hoặc trạng thái hiện hữu.

Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng broadlink rm pro

VERB cho biết những gì ai đó (hoặc một cái gì đó) đang thực hiện.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, động từ có hai dạng:

+ Động từ thường:

Go, speak, run, eat, play, live, walk…

Ví dụ: I like Máy Thông Dịch. Com. I read their blog and use their products.

Like (thích), read (đọc) và use (sử dụng) là những động từ trong câu.

+ Động từ TO BE:

Nghĩa tiếng Việt: Thì, là, ở. Nghĩa thay đổi theo ngữ cảnh sử dụng.

Xem thêm: Cao Số Là Gì ? Cách Hóa Giải Cho Phụ Nữ Cao Số Như Thế Nào? Theo Quan Điểm Của Tử Vi

Có ba dạng chính am/ is/ are.

Tùy danh từ hoặc đại từ mà nó bổ nghĩa, bạn sẽ lựa chọn sử dụng am/ is hoặc are. Cụ thể:

I am

You are

He / She / It is

We are

They are.

Ví dụ:

I am a student. (Tôi là một học sinh)

Are you my teacher? (Anh là giáo viên của tôi phải không?)

1.6 Từ loại ADVERB – Trạng từ trong tiếng Anh là gì?

Trạng từ được dùng để mô tả, sửa đổi một động từ/ tính từ hoặc một trạng từ khác.

ADVERB cho biết làm thế nào/ ở đâu/ khi nào/ bao lâu hoặc ở mức độ nào.

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, phần lớn trạng từ sẽ kết thúc bằng –LY.

Một số trạng từ điển hình:

Slowly, quietly, very, always, never, too, well, tomorrow, here…

Ví dụ:

I am usually busy. Yesterday, I ate my lunch quickly.

Tôi thường rất bận rộn. Hôm qua, tôi ăn bữa trưa của mình rất nhanh.

Usually (thường xuyên) và Quickly (nhanh chóng) là trạng từ trong câu.

1.7 PREPOSITION – Giới từ tiếng Anh là gì?

Giới từ chỉ ra mối quan hệ giữa danh từ/ đại từ với những từ loại khác.

Chúng có thể chỉ ra thời gian, địa điểm hoặc mối quan hệ.

Các loại từ thuộc nhóm PREPOSITION điển hình: At, on, in, from, with, near, between, by, for, about, under…

Ví dụ:

I left my keys on the table for you

Trong câu giới từ For dùng để chỉ mối quan hệ giữa chìa khóa (Key) và YOU.

*

1.8 Từ loại CONJUNCTION – Liên từ trong tiếng Anh là gì?

Liên từ dùng để kết hợp hai từ, ý tưởng, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau trong một câu và cho thấy cách chúng được kết nối.

Xem thêm:  Lumion là gì

Một số CONJUNCTION thường thấy:

And, or, but, because, so, yet, unless, since, if….

Ví dụ:

I was hot and exhausted but I still finished the marathon.

And trong câu có nhiệm vụ nối hai từ Hot (nóng) & Exhausted (kiệt sức).

BÚt trong câu làm nhiệm vụ nối hai mệnh đề I was hot and exhausted (Tôi nóng và kiệt sức) & I still finished the marathon (Tôi vẫn hoàn thành cuộc đua).

1.9 INTERJECTION – Các loại từ cảm thán tiếng Anh

Từ cảm thán trong tiếng Anh là một từ, hoặc một cụm từ thể hiện cảm giác hoặc cảm xúc mạnh mẽ.

Những INTERJECTION điển hình: Ouch! Wow! Great! Help! Oh! Hey! Hi!

Ví dụ:

Wow! I passed my English test. Great! (Wow! tôi đậu bài kiểm tra rồi. Tuyệt!)

Ouch! That hurt (Ui da! Đau quá.)

2.1 Cách chuyển từ Noun (Danh từ) sang Verb (Động từ) trong tiếng Anh

Thực sự bạn không cần chuyển đổi gì nhiều, một số từ có thể vừa làm danh từ, vừa làm động từ trong câu.

Dưới đây là một số ví dụ:

Noun – Verb

access – to access

bottle – to bottle

can – to can

closet – to closet

email – to email

eye – to eye

fiddle – to fiddle

fool – to fool

Google – to google

host – to host

knife – to knife

microwave – to microwave

name – to name

pocket – to pocket

salt – to salt

shape – to shape

ship – to ship

spear – to spear

torch – to torch

verb – to verb

Câu ví dụ:

– My grandmother bottled (verb) the juice and canned (verb) the pickles.

Bà tôi đóng chai (động từ) nước trái cây và đóng hộp (động từ) dưa chua.

Trong câu này Bottle (cái chai) và Can (cái hộp) được sử dụng như động từ trong câu.

– My grandmother put the juice in a bottle (noun) and the pickles in a can (noun).

Bà tôi cho nước trai cây vào một cái chai (danh từ) và cho dưa chua vào hộp (Danh từ).

Trong câu này, Bottle (cái chai) và Can (cái hộp) được dùng như danh từ bạn vẫn biết.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì, Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì

2.2 Cách chuyển từ ADJECTIVE (Tính từ) sang ADVERB (Trạng từ) trong tiếng Anh

Phổ biến nhất, bạn sẽ áp dụng công thức: Adjective + -LY = Adverb.

Chuyên mục: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *