Dự giờ tiếng anh là gì

Bạn đang quan tâm đến Dự giờ tiếng anh là gì phải không? Nào hãy cùng SAIGONCANTHO theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Dự giờ tiếng anh là gì tại đây.

Học từ vựng tiếng Anh học từ vựng tiếng anh, tiếng Anh cho người mất gốc, tổ chức giáo dục quốc tế saigoncantho.com.vn

Một trong số những phương pháp để ghi nhớ từ vựng nhanh nhất là chia nhỏ chúng ra và các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Việc ghi nhớ các từ vựng theo chủ đề sẽ giúp cho người học phân loại được các trường từ vựng với nhau và không bị nhầm lẫn giữa các loại từ. Tại trang web của tổ chức giáo dục saigoncantho.com.vn, bạn đọc sẽ thấy các từ vựng được phân loại rất rõ ràng trong từng bài viết, giúp bạn đọc dễ theo dõi hơn. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ học bộ 60 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giáo dục cơ bản nhé.

Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

Đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

teacher training workshop/ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viênlesson/lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài họcexercise/ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tậphomework/ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhàresearch report/rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa họcacademic transcript/ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểmcertificate/sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉqualification/ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpcredit mania/ˈkredɪtˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tíchwrite/raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)

Xem thêm:  Is "dear sirs" outdated or sexist? — ask a manager

drop out (of school)/drɑːp aʊt/, học sinh bỏ họcdrop-outs/drɑːp aʊts/ : bỏ họcministry of education/ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcsubject group/ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môncollege/ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳngmark/mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thisyllabus/ˈsɪləbəs /(pl.

Xem thêm: Cách Tìm Key Youtube Là Gì, Cách Tìm Key Youtube Mới Nhất 2020

syllabuses): chương trình (chi tiết)curriculum/kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)mark/mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểmsubject head/ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)

*
*

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giáo dục nhiều vô kể, nhưng về cơ bản các bạn có thể gói gọn trong 60 từ vừa nêu trên. Với bộ 60 từ này, các bạn có thể làm được những bài tập trên lớp với chủ đề giáo dục. Chúc các bạn học tập tốt.

Xem thêm: Sau The Là Gì ? Mạo Từ A, An, The Và Những Lỗi Thường Gặp

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại chuyên mục Học ngữ pháp tiếng Anh, Học từ vựng tiếng Anh, Học phát âm tiếng Anh để tìm cho mình những bài học bổ ích cùng với saigoncantho.com.vn nhé.

Chuyên mục: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *