đơn giản biểu thức lớp 6

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “(-) ” đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “(+) ” thành dấu “(-)” và dấu “(-)” thành dấu “(+) “.

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu ” (+)” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bài giải:

(begin{align} a) ,, & x + 22 + (-14) + 52 \ &= x + 22 – 14 + 52 \ &= x + (22 + 52) – 14 \ &= x + 74 – 14 \ &= x + 60 end{align})

(begin{align} b) ,, & (-90) – (p + 10) + 100 \ &= – ,90 – p – 10 + 100 \ &= (-90 – 10) – p + 100 \ &= -100 – p + 100 \ &= -100 + 100 – p \ &= 0 – p \ &= -p end{align})

Bạn đang xem: đơn giản biểu thức lớp 6

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.

*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc khác • Giải bài 57 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính tổng:(a) ,, (-17)… • Giải bài 58 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 Đơn giản biểu… • Giải bài 59 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh các tổng… • Giải bài 60 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 Bỏ dấu ngoặcrồi…
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Số học •Chương 1: Đoạn thẳng – Hình học •Chương 2: Góc – Hình học •Chương 2: Số nguyên – Số học •Chương 3: Phân số – Số học
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
• Giải bài 57 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 58 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 59 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 85 – SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7

Xem thêm:  đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Côn Đảo 2019, : Đi Đâu, Chơi Gì, Ăn Gì, Chi Phí Và L

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9

Xem thêm: Thực Đơn Cho Sản Phụ Sau Sinh Mổ, Thực Đơn Cho Mẹ Sau Sinh Mổ

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12

Chuyên mục: Ẩm Thực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *