bản kiểm điểm của bí thư chi bộ

Bạn đang quan tâm đến bản kiểm điểm của bí thư chi bộ phải không? Nào hãy cùng SAIGONCANTHO theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO bản kiểm điểm của bí thư chi bộ tại đây.

Đảng viên bí thư chi bộ, trước tiên cũng là một đảng viên. Vì thế cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện bản kiểm điểm. Phê bình và tự phê bình bình đẳng giống như các đảng viên khác. Vậy Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ có gì giống và khác so với các đảng viên khác. Hãy cùng tìm hiều qua bài viết bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2021 ngay dưới đây.

Để việc viết bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2021 được chính xác. “Đúng người đúng tội” thì trước tiên cần hiều rõ về bí thư chi bộ. Và vai trò của Bí thư chi bộ trong sinh hoạt đảng nhé!

Bí thư chi bộ là gì?

Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở chi bộ của Đảng. Giữ vai trò lãnh đạo của chi bộ đó. Do đó mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này cần phải có tinh thần trách nhiệm cao. Có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Vai trò nhiệm vụ của đảng viên bí thư chi bộ là gì ?

Là linh hồn của tổ chức đảng, bí thư chi bộ có trách nhiệm sau.

 • Thực hiện sự lãnh chỉ đạo của Chi ủy. Thay mặt Chi ủy giải quyết các vấn đề liên quan đến Chi bộ.
 • Tổ chức sinh hoạt định kỳ tại chi bộ theo đúng quy định.
 • Là tấm gương sáng để các đảng viên trong cơ sở nơi theo tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.
 • Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gần gũi với nhân dân, giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 • Đề xuất với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.
 • Làm tốt công tác tư tưởng cho các ủy viên
Xem thêm:  nhiệm vụ nghiên cứu là gì

Với cai trò và nhiệm vụ cao cả như vậy. Việc viết các bản Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2021 cần được thực hiện theo mẫu sau:

 • Viết đầy đủ tiêu ngữ
 • Tên Đảng bộ, tên chi Bộ, tên bản kiểm điểm
 • Họ tên, chức vụ trong đảng, nơi sinh hoạt đảng, nơi công tác
 • Nội dung chính :

A/ Các ưu điểm và kết quả công tác

+ Về tư tưởng chính trị

+ Về lối sống đạo đức

+ Về thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao

+ Về tổ chức kỷ luật

B/ Các khuyết điểm cá nhân

+ Khuyết điểm và những hạn chế chưa phát huy được trong quá trình công tác

+ Nguyên nhân của những khuyết điểm này là gì, khách quan hay chủ quan ?

C/ Phương hướng, nhiệm vụ khắc phục

+ Tự nhận xét đánh giá

D/ Phần nhận xét của cấp trên

Link tải: Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2021 được dùng nhiều nhất.

ĐẢNG BỘ XÃ …. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THÔN ….. …., ngày…… tháng…năm ….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên: ………………………….… Ngày sinh: …………………………….

Chức vụ Đảng: ………………………..…………………………………..…..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….………………..

Chức vụ đoàn thể: …. ..……………………………………….………………

Đơn vị công tác: ………………………..………………………….…………..

Chi bộ…………………………………..………………………….……….……

Ưu điểm, kết quả đạt được

Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

– Về tư tưởng chính trị, luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác đảng và cuộc sống, luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao

Xem thêm:  STT Gió Mùa Về – 57+ Câu Status Gió Lạnh Đầu Mùa & Rét Mướt Tâm Trạng

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật.

– Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, kiên quyết đấu tranh với cái sai không phê bình với động cơ cá nhân vụ lợi

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên;

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú;

– Về ý thức tổ chức kỷ luật, luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên

– Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, thực hiện tốt các hoạt động của thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên;

Xem thêm: Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên, giáo viên năm 2021

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể), tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy, nhất là Nghị quyết của HĐND xã trong việc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa phương.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm.
Xem thêm:  sổ theo dõi sức khỏe học sinh

– Chưa dành nhiều thời gian cho công tác. công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, thường xuyên. Trong công tác quản lý đảng viên đôi khi chưa được mềm dẻo.

– Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

* Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về công việc nhiều.

Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

– Biện pháp khắc phục: Tiếp tục học hỏi và tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

-Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………..………………………

…………..………………………….………………….…………………………

-Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………….……………………..

……………., ngày …..tháng…..năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

-Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …

-Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:…………….

……………., ngày …..tháng…..năm…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………….……

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.……………………………

……………., ngày …..tháng…..năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

Trên đây là Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2021 mẫu chung nhất. Các đồng chí có thể căn cứ vào tình hình công tác cụ thể của bản thân để viết một mẫu mới phù hợp. Với tình hình thực tế nhé ! Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.