Add a background picture to slides

Bạn đang quan tâm đến Add a background picture to slides phải không? Nào hãy cùng SAIGONCANTHO theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Add a background picture to slides tại đây.

PowerPoint for taobontreem.com 365 PowerPoint 2019 PowerPoint 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 More…Less

You can use a picture as the background for a slide or slides.

Bạn đang xem: Add a background picture to slides

You can adjust the picture”s transparency after you add it to the slide.

*

Insert a background picture on a slide

Right-click the margin of the slide and then select Format Background.

In the Format Background pane, choose Picture or texture fill.

Under Insert picture from, choose where to get the picture from:

Option

Use it to

File

Insert a picture from your computer or network drive

Clipboard

Insert a copied picture

(This option is unavailable if you haven”t Copied a picture.)

Online

Search the web for an image

To adjust the picture”s relative lightness, slide the Transparency bar to the right.

*

To apply the background picture to all slides in your presentation, choose Apply to All. Otherwise, simply close the Format Background pane.

Remove a background picture

In Normal view, select a slide that has the background pattern or picture you want to remove.

On the Design tab of the toolbar ribbon, in the Customize group at the far right end, select Format Background.

*

In the Format Background pane, under Fill, select Solid Fill.

*

Select the down arrow next to the Color button. A gallery of colors appears. Select the white color.

Your current background is removed, and the background of the slide is now white.

If you want to make the same change to the other slides in the presentation, choose Apply to All at the bottom of the Format Background pane.

Xem thêm:  Oxit trung tính là gì

Xem thêm: ” Bath Bomb Là Gì Mà Có Thể Thư Giãn Ngay Trong Bồn Tắm, Bath Bomb Là Gì

Insert a background picture on a slide

Right-click the margin of the slide and then select Format Background.

Under Fill, choose Picture or texture fill.

Under Insert from, choose where to get the picture from:

Option

Use it to

File

Insert a picture from your computer or network drive

Clipboard

Insert a copied picture

(This option is unavailable if you haven”t Copied a picture)

Clip Art

Search the web for an image

To adjust the picture”s relative lightness, slide the Transparency bar to the right.

*

To apply the background picture to all slides in your presentation, choose Apply to All. Otherwise, select Close.

Remove a background picture

In Normal view, select a slide that has the background pattern or picture you want to remove.

On the Design tab of the toolbar ribbon, in the Background group at the far right end, select Background Styles and then select Format Background.

*

The Format Background dialog box opens.

In the dialog box, on the Fill tab, select Solid Fill.

*

Select the down arrow next to the Color button and from the gallery of options select the white color.

Your current background is removed, and the background of the slide is now white.

Xem thêm: What Is The Meaning Of ” Gtg Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Gtg What Is The Meaning Of Gtg

If you want to make the same change to the other slides in the presentation, choose Apply to All.

Xem thêm:  Chordoma là gì

Chuyên mục: Công Nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *