KHU VỰC HỖ TRỢ KINH DOANH

Khu vực tầng trên, khách sạn trang trị đầy đủ các thiết bị công nghệ cho quý khách liên hệ check mail hoặc sử dụng các loại trang thiết bị phục vụ cho quý khách làm việc tại khách sạn.

 

   Dịch vụ hiện có
  • Cho thuê máy tính
  • Scan
  • Fax
  • In ấn
  • Photocopy